Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel. Rue du Luxembourg 3. BE- 1000 Bryssel, Belgien. Kontaktperson på Vetenskapsrådet. Maria Lindholm.

4004

Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs universitet har tagit av behov/frågor från samtliga forskningsområden vid universitetet.

Forsknings- och innovationskontoret (FIK); Göteborgs universitet nov 2018 –nu 2 år 5 månader. Göteborg, Sverige https://medarbetarpor Välkommen att kontakta Life Sciencegruppen som består av specialister från Forsknings- och Innovationskontoret och GU Ventures som tillsammans ger råd, stöd och tillgång till finansiering. Med Life Sciencegruppen kan du diskutera din idé för nyttiggörande kostnadsfritt. Nu vill vi komplettera vårt grymma team på Forsknings- och innovationskontoret med en engagerad innovationsrådgivare som kan stötta universitetets… Gillas av Andrea Astalan Professor Emmanuelle Charpentier and Professor Jennifer Doudna have won the 2020 Nobel Prize in chemistry for their work developing a method for… Rådgivaren på Forsknings- och innovationskontoret var också mycket engagerad med en hel del peppning och inspiration.

  1. Al hs football history
  2. Glassbilen skellefteå

Forsknings- och innovationskontoret (FIK) erbjuder en kurs om att skriva forskningsansökningar. Kursen bygger mycket på deltagarnas arbete med egna pågående ansökningar, och består av 2 obligatoriska hela dagar. Kursen hålls till stora delar på engelska och är begränsad till 10 deltagare. Kurstillfällen: 21:e Februari 8.30-18.00 En forskningsidé som kommer till innovationskontoret är inte sällan relativt vagt formulerat ur ett marknadsmässigt perspektiv.

Vår forskning, den grundläggande liksom den tillämpade, kan klustras till fem områden. Den tar avstamp i gedigna kunskaper i kemi, matematik och fysik. IGLO är en informell sammanslutning av Bryssel-baserade forsknings- och innovationskontor från olika länder.

Forsknings- och innovationskontoret (FIK) erbjuder en kurs om att skriva forskningsansökningar. Kursen bygger mycket på deltagarnas arbete med egna pågående ansökningar, och består av 2 obligatoriska hela dagar. Kursen hålls till stora delar på engelska och är begränsad till 10 deltagare. Kurstillfällen: 21:e Februari 8.30-18.00

Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen. Forsknings- och innovationskontoret (FIK) Innovationsstödet som erbjuds vid lärosätena behöver utvecklas och bli mer ändamålsenligt för att kunskap ska komma till nytta i samhället på ett bra sätt. En särskild utredare ska därför se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen.

Forsknings- och innovationskontoret Här utvecklas innovativa projekt och idéer för tillämpning utanför akademin i form av nya forskningsbaserade metoder, arbetssätt, produkter eller tjänster. Många av forskarna och idébärarna är intresserade av samarbeten med entreprenörer, studenter, näringsliv, offentlig sektor eller andra samhällsaktörer.

Samverkansavtal. KTH. Sedan  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap,  SLU Vattenforum är en plattform som samlar forskning, miljöanalys och utbildning med vattenfokus. Vattenkoordinator Jens Olsson, 010-478 41  Företagsutveckling. Innovation. Forskning. Entreprenörskap.

2 feb 2021 UU Samverkan är din ingång till spännande forsknings- och UU Innovation fick i och med innovationskontoret ett ansvar för att utöka  Inom programmet Verifiering för tillämpning (VFT) erbjuder Forsknings- och innovationskontoret rådgivning och möjlighet att söka finansiering för att undersöka  Zoom-möte. Lunchseminarium anordnat av Forsknings- och Innovationskontoret. Mer information om seminariet och hur du anmäler dig:  29 jun 2020 i partnerskapet med Chalmers innovationskontor. Detta samarbete innebär att forskare får hjälp att tydliggöra vilka delar av deras forskning  Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs Universitet är en organisation skapad för att öka graden av nyttiggörande av den forskning som bedrivs  26 okt 2020 Hur kan forskningen mer än i dag komma till nytta genom Tematiska innovationskontor är en bra idé och vi vill att ett sådant startas inom life  Via RISE Innovationskontor kan vi erbjuda ett utbud av tjänster för att och en app för öppen innovation där företagets behov av forskning eller affärsutveckling   Innovationskontor Syd · Swelife - ett strategiskt innovationsprogram · LU Holding · Varför ett Hur gör din forskning skillnad? Neonskylt Hello. Foto: Adam  Samma sak gäller förstås för forskare – det är inte ovanligt att forskning skapar upptäckter och idéer som kan tas vidare och bli innovationer.
Ahlsell stockholm kontakt

Forsknings och innovationskontoret

Kontoret är en bas i arbetet med att följa och analysera utvecklingen inom EU:s ramprogram för forskning och innovation. Forsknings- och innovationskontoret 5 •bistår relevanta aktörer när de besöker Bryssel (forskare, lärosäten, regioner, företag, mfl) •Omvärldsbevakning, informationsutbyte, nätverkande och kontaktskapande (Kommissionen och andra EU institutioner, IGLO och Science Europe, mfl) •kommunicerar ”senaste nytt från Bryssel” Sveriges regering har inrättat 12 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations- och tillväxtfrågor. Innovationskontoren fångar upp forskningsresultat från forskare och studenter i ett tidigt skede.

Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny ku En reflektion, som universitet med innovationskontor och holdingbolag (snart), är att vi får vara med i nätverk som tidigare varit stängda för oss.
Lägenheter ockelbo kommun

ablationsbehandling hjärta
lediga hemtjanst jobb i stockholm
kulturella skillnader i kommunikationsmönster
vad händer idag om dom fyra män som sitter på häktwt sen 1 febrarie i karlstad
thelma and louise
fizioterapeut zagreb

Forsknings- och innovationskontoret (FIK)

En särskild utredare ska därför se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen. Sveriges regering har inrättat 13 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten.

Innovationskontoren fångar upp forskningsresultat från forskare och studenter i ett tidigt skede. I tät dialog säkerställs att den kunskap som genereras tas tillvara och kommer till användning i samhället. Chalmers innovationskontor är en samlande nod för innovationsrådgivare i västra Sverige.

Workshop: Sustainable innovation · 10. maj.

2008/09:50) gavs KTH en möjlighet att utveckla ett innovationskontor.