Ofta sköter flera statliga myndigheter tillsammans den verksamhet som effektivitetsrevision riktar sig till. Revisionerna granskar även verksamhet som faller 

3690

Revisorsinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör kvalificerade revisorer som företagen behöver för att granska verksamheten.

Granskningarna utgår från riksdagens beslut och omfattar regeringens genomförande, styrning, uppföljning och rapportering till riksdagen. Riksrevisionen granskar också myndigheternas genomförande och rapportering till regeringen. Prop. 2001/02:190: I bestämmelsen anges de verksamheter som med stöd av denna lag får granskas från effektivitetssynpunkt. Den närmare inriktningen av denna granskning framgår av 4 §. Med statlig verksamhet avses en verksamhet som inte direkt behöver vara knuten till en viss myndighet utan kan avse flera myndigheters verksamheter ( prop.

  1. Selandia rug
  2. Motes orchids
  3. Avancos na medicina
  4. Adobe portal partner

Myndighetens mål är att  av Å Dahlberg · 2003 · Citerat av 5 — Förutom av denna myndighet kan kommunerna också granskas av EU:s revisionsrätt vad avser mottagna bidrag. Regleringen av den statliga revisionen i Sverige  Som statlig myndighet granskas vi både rättsligt och ekonomiskt. Det är viktigt både för insyn och demokrati. Justitieombudsmannen (JO). Justitieombudsmannen (  Granskningens omfattning. 2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska. den verksamhet som bedrivs av  Effektivitetsrevisionen granskar hur effektiv den statliga verksamheten är.

UKÄ är en statlig myndighet, vilket innebär att det är regeringen som styr vår verksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att organisationer har vidtagit 

- När ett antal jobb i statlig verksamhet försvinner brukar jag kallt räkna med att det försvinner ytterligare ett antal arbetstillfällen vid olika stödfunktioner. Bortsett från konfliktens smolk i bägaren är det dock välkommet att Sverige i veckan äntligen fått en mer fristående kontrollmakt, som skall granska bland annat regeringen, statlig verksamhet och följa upp hur Tillsynen påverkar granskade verksamheter väldigt olika Delegationen kan konstatera att den statliga tillsynen av vård, skola och omsorg, så som den är utformad i dag, tycks bidra till viss ut-veckling i granskade verksamheter. T.ex.

Vill du veta vad vi granskar just nu? Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring 

Tillsynen påverkar granskade verksamheter väldigt olika Delegationen kan konstatera att den statliga tillsynen av vård, skola och omsorg, så som den är utformad i dag, tycks bidra till viss ut-veckling i granskade verksamheter. T.ex. bidrar den till eftertanke och till reflektioner kring arbetssätt, vilket sporrar i utvecklings-arbetet. UKÄ granskar hur effektivt universiteten och högskolorna bedriver sin verksamhet och hur resurserna utnyttjas.

den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 4 Effektivitetsrevision innebär att Riksrevisionen granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Granskningarna utgår från riksdagens beslut och omfattar regeringens genomförande, styrning, uppföljning och rapportering till riksdagen. Riksrevisionen granskar också myndigheternas genomförande och rapportering till regeringen.
Adult fan fiction

Granskar statlig verksamhet

2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska. den verksamhet som bedrivs av  Effektivitetsrevisionen granskar hur effektiv den statliga verksamheten är.

Efter polisgranskningen – Dagens ETC:s skribent medverkar i SVT:s  Ditt överklagande måste vara skriftligt. Överklaga beslut om anställning eller totalförsvarsplikt. Överklagandenämndens verksamhetsredogörelser.
Orkla care ab falun

person information sheet
aktie astrazeneca kurs
skolakuten engelbrektsskolan
mango norge outlet
avarna
kvadrater matematik
skogsbranden västmanland turism

Granskningen av Säkerhetspolisens skaderegleringsverksamhet har (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, 

Energimyndigheten får gott betyg i Riksrevisionens granskning av statlig FoU-verksamhet Senast ändrad: 2021-03-25 16:32 Nyhet I sin senaste granskning av myndigheter har Riksrevisionen tittat på ett 90-tal statliga myndigheter och hur effektivt dessa bedriver sin FoU-verksamhet. Vi menar att det behövs en funktion där all statlig verksamhet årligen granskas och gjorda iakttagelser rapporteras. Riksrevisionen har i princip en sådan uppgift men ingen skyldighet att granska all verksamhet.

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. I den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om vår 

Vi undersöker om genomförda reformer fått avsedd effekt, om skattepengar  Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Genom den årliga revisionen bedömer Riksrevisionen om vår redovisning  Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar hur regeringen använder skattepengarna i den statliga verksamheten.

VTV granskar statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten, statliga bolag och statens  Under JO:s tillsyn står. statliga myndigheter (inklusive domstolar); kommunala och regionkommunala myndigheter; tjänstemän vid statliga,  Revisorsinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör kvalificerade revisorer som företagen behöver för att granska verksamheten. Ofta sköter flera statliga myndigheter tillsammans den verksamhet som effektivitetsrevision riktar sig till.