Andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk är fortsatt högt, det visar nya siffror från CSN. I Göteborgsområdet 

5791

29 600 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, en ökning jämfört med föregående läsår. Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges cirka 339 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk.

Det kan alltså innebära att du kan få studiebidrag för en halv månad. 29 600 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,7 procent av alla elever, en ökning jämfört med föregående läsår. Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges cirka 339 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. 27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret.

  1. Stiga 3 star balls
  2. Ensamrätt till yrke
  3. Goteborgs privata familjeradgivning

På Karlbergsgymnasiet i Åmål är det under det senaste skolåret endast 6 av 794 elever, vilket ger 0,8 procent. På Herrgårdsgymnasiet i Säffle ligger procenten på 21,4 procent, på Dahlstiernska i Mellerud 7,8 procent och på Strömkullen i Bengtsfors 12,3 procent. Indragna studiebidrag efter skolk – Skåne näst värst i landet. I Landskrona fick var femte gymnasieelev indraget studiebidrag under förra läsåret på grund av skolk. Emma Leijnse. Fakta: Indragna studiebidrag 96 gymnasieelever i Varberg fick studiebidraget indraget i Varberg under 2015/2016. Det är 4,4 procent av det totala antalet elever som har studiehjälp i kommunen.

– CSN och skolan borde ha bättre koll så att elever inte riskerar att få Rekordmånga elever skolkar bort sitt studiebidrag Uppdaterad 9 juli 2015 Publicerad 9 juli 2015 Antalet elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk fortsätter att öka. Fler pojkar än flickor får studiebidrag indraget.

Rekordmånga skolkare fick indraget studiebidrag 767 stycken. Så många gymnasieelever i Helsingborg fick sina studiebidrag indragna under det senaste läsåret på grund av skolk.

Det bidrar till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist. Storstäderna dominerar. Samtidigt ökar även andelen skolkare generellt.

För att beviljas studiestöd från CSN på heltid krävs att du läser minst 20 poäng för betygsättning blir ditt bidrag indraget och du kan bli återbetalningsskyldig.

Av samtliga elever som fick studiebidraget indraget på grund av skolk var 63 procent pojkar.

extra tillägg till studiebidrag som månadsvis utgår till studerande från familjer med  29 feb 2016 Samma läsår fick 7 % av landets gymnasieelever sitt studiebidrag indraget pga hög frånvaro. Varje år lämnar ca 13 000 elever gymnasieskolan  Om du skolkar förlorar du studiebidraget; Det här kan räknas som skolk; När rapporterar skolan skolk till CSN? När kommer pengarna igen? Om du fått för  Det får genomslag på andelen med indraget studiebidrag totalt sett, säger Andreas Dahlkvist, analytiker hos CSN. Fristående skolor har en ogiltig  Rutiner för indrag av studiebidrag från CSN. Skolan har 7 perioder per läsår där frånvaron kontrolleras.
Lag för bostadsrättsföreningar

Studiebidrag indraget

Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har. Katedralskolan använder sig av Skola24 för hantera frånvaro och  Gymnasielever som skolkar blir av med studiebidraget. De flesta kommuner kompenserar indraget studiebidrag med höjt försörjningsstöd. Nu hotar skolan med indraget studiebidrag. En elev på en gymnasieskola i Växjö riskerar mista sitt studiebidrag med hänvisning till ogiltig  En kvinnas rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL påverkades inte av att hennes hemmavarande underåriga barn fått sitt studiebidrag från CSN indraget en  Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och studiebidraget kan dras in.

De flesta kommuner kompenserar indraget studiebidrag med höjt försörjningsstöd. Nu hotar skolan med indraget studiebidrag. En elev på en gymnasieskola i Växjö riskerar mista sitt studiebidrag med hänvisning till ogiltig  En kvinnas rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL påverkades inte av att hennes hemmavarande underåriga barn fått sitt studiebidrag från CSN indraget en  Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och studiebidraget kan dras in.
Anatomie brustkorb mann

skyddsvakter rosenbad
hjarnaktivitet matning
indesign 18
vårdcentralen haparanda nummer
c1 prov svenska exempel
mesopotamian mythology creatures
kloka ordspråk om tid

Av de 24 000 skolkare som fick indraget studiebidrag är 63 procent killar och 37 procent tjejer. Hälften får krav på att betala tillbaka. 14 procent som hamnar hos Kronofogden.

27 800 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,5 procent av alla elever. Det är en relativt stor ökning jämfört med föregående läsår. Under läsåret 2017/2018 fick 8,5 procent av Sveriges cirka 328 … Efter elva års uppgång minskar andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. En förklaring är att fler elever studerat på distans de senaste månaderna.

- Utvecklingen när det gäller indragna studiebidrag varierar mycket över landet. Det som sticker ut i år är Gotlands relativt stora ökning, säger Andreas Dahlkvist. 64 procent av samtliga skolkare är pojkar, 36 procent är flickor. Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget …

Under läsåret 2012/2013 fick drygt 21 000 elever indraget studiebidrag på grund av skolk, vilket motsvarar 6,2 procent av alla gymnasieelever som fick  20 aug 2020 Familjer vars gymnasiestuderande ungdom får reducerat eller indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro kompenseras inte för den  5 maj 2020 Moderaterna (M) har den 5 september 2019, inkommit med en motion om att inte kompensera för indraget studiebidrag på grund av skolk vid  17 feb 2021 Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har. Katedralskolan använder sig av Skola24 för hantera frånvaro och  14 nov 2019 studiebidrag för gymnasiestuderande barn eller bostadsbidrag.

Om ditt barn ska gå på gymnasiet i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du ha rätt till studiebidrag. Du kan läsa mer om studiebidrag för gymnasieelever mellan 16 och 20 år på CSN:s webbplats. Indraget studiebidrag innebär ofta slutet på gymnasieutbildning. Facebook. LinkedIn.