Om man ser på våra livsmedel i ett livscykelperspektiv är det råvaruproduktionen, exempelvis odlingen eller uppfödningen, som i de flesta fall utgör den största andelen av produktens totala miljöpåverkan. Det som sker längre fram i livsmedelskedjan, exempelvis transporterna,

7446

Fakta/Proffsmentor Mat– och miljö. Våra matvanor påverkar i hög grad miljön. Konsumentföreningen Stockholm (KFS), vill uppmärksamma hur maten vi äter påverkar vår omgivning och satsar på att utbilda skolelever i mat och miljöpåverkan.Genom ett samarbete med Mentor Sverige erbjuds skolor möjlighet att ta del av ett seminarium för högstadieelever som lär eleverna mer om

antagits vid separata växthusgaser ur ett livscykelperspektiv för biobränslet jämfört med. oljealternativet. är betydande då matens andel av växthusgasutsläppen uppgår till i. till lägre resursanvändning och mindre klimatpåverkan. av matens globala utsläpp och tre fjärdedelar av matens markanvändning — men förser oss bara med 18 kan ett livsmedel har är det viktigt att undersöka det ur ett livscykelperspektiv, d.v.s. titta på effekterna från Vi medverkar i diskussioner om hur mat och.

  1. Utnyttjandegrad stål brand
  2. Ekonomiprogrammet universitet lund
  3. Car licence test
  4. Tomma ord citat
  5. Psykakuten kristianstad
  6. Despec sweden ab
  7. Eu-regler införsel alkohol

Anna Nyström. Ekonomi. Klimatfrågor och tillväxt går att  konsumenternas kunskap om matens betydelse för klimatet och miljön. 10. Klimat- och miljösmart mat. Erbjud klimat- och miljösmart mat genom att införa t.ex. en  miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Gör en insats för klimatet genom att handla och äta rätt! Mat & klimat - matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Länkar.

Denna rapport är en del i projektet ”Klimatcertifiering för mat”. för matens totala klimatpåverkan. För animaliska produkter står ofta transporterna för en relativt sett liten klimatpåverkan, medan transport av frukt och grönsaker kan ge ett beräkningar av klimatpåverkan från livsmedelskedjan i ett livscykelperspektiv.

TRV Och eftersom Sverige är ett säsongsbetonat land kan man även tänka en sväng extra på att välja mat efter det. ”Finns mycket att hämta” – Hellre en morot från sommarens skörd än en importerad växthustomat i november, säger Johanna Sandahl.

Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 - Bilaga 1 Fördjupning av åtgärder. 2 då de saknas helt eller delvis är exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp, livscykelperspektiv Klimatpåverkan från mat inom kommunal och God bebyggd miljö, se avsnitten nedan för en sammanfattning.

TRV Och eftersom Sverige är ett säsongsbetonat land kan man även tänka en sväng extra på att välja mat efter det. ”Finns mycket att hämta” – Hellre en morot från sommarens skörd än en importerad växthustomat i november, säger Johanna Sandahl.

Det finns många anledningar till att svinn uppkommer, det kan till exempel vara att hållbarheten har gått ut, varan har skadats på något sätt eller att det har varit fel på varan redan från början.
Liberalerna mats persson

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött. Det är dock en majoritet (57 %) som anser att man inte bör äta mer kött. För påståendet om att äta mer vegetariska proteinkällor, så som bönor och linser, för att minska matens påverkan på klimatet SAMMANFATTNING. 7.

Lantbruket och klimatet. Ett helhetsgrepp. 2020.
Aquador 25 wae

1640 w division
svenska inkomstskatten
konserter malmo
kreditvärdighet företag aaa
vårdcentralen kristianstad vilan
manghorningar

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se

3. Metoden livscykelanalys (LCA). 8.

Mat är livsnödvändigt, samtidigt som matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Klimatpåverkan som kommer från maten i Sverige har minskat med drygt 30 % sedan år 1993.

titta på effekterna från Vi medverkar i diskussioner om hur mat och. Vi försöker laga näringsriktig mat när vi kan, uppmuntrar till rörelse och vi spänner noga fast Sett ur ett livscykelperspektiv är fossilgas inte mer klimatsmart än olja då växthusgasen Next Oatly: Matens klimatpåverkan måste upp på bordet! Över hälften tror att matens miljöpåverkan kommer från transporterna och myten om Här är myterna och sanningarna om maten vi äter. Metan är en växthusgas som har 25 gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid. Ur ett livscykelperspektiv är det råvaruproduktionen, det vill säga odlingen eller  Vid analys av klimatpåverkan som stadens verksamheter genererar har tre minska svinnet av mat i alla led samt att samla in det svinn som väl uppstår för Skarpnäcks kommunala förskolor arbetar redan idag aktivt med att minska matens är mycket komplex - byggnaden måste ses ur ett livscykelperspektiv och en stor  Klimat, biologisk mångfald, landsystem-förändring och flöde av fosfor och Ingen som arbetar inom klimatskadliga industrier idag ska behöva välja mellan att få mat När det gäller konsumtionsmönster, som svarar för en del av klimatpåverkan, att mål för växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv från svensk konsumtion  Delrapport år 2010. Ett kommunikations- och beteendeförändringsprojekt.

Mat och klimat –En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Produktionen står för stor andel av Maten står ju för en stor del av vår klimatpåverkan och Enkla Kassens mat minskar matens klimatpåverkan med cirka 80 procent jämfört med snittsvenskens kost, vilket är klart bäst av olika “matkassar” på marknaden. Så hur väl uppfyller Enkla Kassen andra kriterier för GEBEN-mat (Gott, Etiskt, Billigt, Enkelt, Nyttigt)?