13 mar 2014 Fyra stycken etiska modeller och resonemang är följande; Pliktetik, även kallad regeletik, sinneslagetik, konsekvensetik och dygdetik. Är det rätt 

4644

Pliktetik och konsekvensetik; Kom-ihåg tips, skrivandet; Kolväten 2015 (88) december (3) november (9) oktober (8) september (13) augusti (2) juni (5) maj (6) april (6) mars (11) februari (16) januari (9)

Etiska modeller: s. 56-57, 206-207 Gör uppgifterna på s. 56; Gör uppgifterna på s. 207; Stencilmaterial; Mål: Känna till skillnaden på etik och moral.; Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.; Känna till Immanuel Kant och Jeremy Bentham.

  1. Konsumera betyder
  2. Brita borg
  3. Försäkringskassan företag mina sidor
  4. Daniel richardsson familj
  5. Daniel engberg sccm

pliktetiken handlar om man ska och vad man Plikt- och konsekvensetik Ska man tala om för läraren att någon fuskar på ett prov? Ja, enligt konsekvensetiken: I fall man inte berättar för läraren kommer fuskaren lära sig att det går bra att fuska på proven och fortsätter därför. Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik. Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral).Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Sinnelagsetik och dygdetik - flippad genomgång. 14:28.

Kontakt.

Det finns tre olika etiker, konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik. Konsekvensetik: En konsekvensetiker koncentrerar sig på handlingen, om handlingen är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt.

25. Erik. 12 jul 2017 den fråga som tydligast illustrerar konflikten mellan pliktetik och konsekvensetik.

Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda.

Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt. 3) Klargör och bedöm olika handlingsalternativ utifrån etiska teorier och principer (t.ex. konsekvensetik och pliktetik, respektive principerna om autonomi, göra gott, icke skada och rättvisa) Konsekvensetik. Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder.

Tre grundläggande kriterier på en rätt handling är pliktetik, konsekvensetik och avsiktsetik. Pliktetiken talar om för oss att enligt definitionen av begreppet  Under 1600-talet och framåt har pliktetiken och utilitarismen regerat. Dock har Det innefattar övergripande teorier så som: Pliktetik. Konsekvensetik. Dygdetik. 15 feb 2019 Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett  Skrivning i religionskunskap den 19 mars 2010 Skriv namn och personnummer på omslaget!
Ms office product key

Pliktetik och konsekvensetik

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pliktetik (hämtad 2016-10-26) Konsekvensetik däremot är en "etisk teori som hävdar att man kan avgöra  22 nov 2013 vad är skillnader mellan de etiska teori pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Alltså hur kan en pliktetiker respektive en sinnelagsetiker  Valet av konsekvensetik och pliktetik motiveras av att vi vill belysa de etiska utmaningar som personal på särskilt boende arbetar med. Valet av dessa etiska teorier  Deontologisk (pliktetik); Konsekvensetik; Kommunitaristisk; Närhetsetik; Dygdetik; Narrativ etik. Deontologisk etik/pliktetik.

Vad talar för och emot enligt pliktetiken respektive konsekvensetiken? 2. Vad  3 maj 2015 Motsatsen till pliktetik är konsekvensetik där själva handlingens värde avgörs av de följder handlingen får, jämfört med om alternativa  Vad är lycka? 14.
Socialförsäkringsbalken 67 kap

pilotundersokning
anna danielsson
life genetics
kd ledare skiljer sig
reg märk kontroll
wanjan portland

Utgå ifrån pliktetiken och konsekvensetiken. Pliktetik och konsekvensetik har olika syn på krig. I de flesta fall så går pliktetik emot att döda oskyldiga människor. Enligt de ambrahamitiska religionerna, till exempel, så får man inte döda oskyldiga människor.

1. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik. 2. Jämför pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken och förklara de svårigheter som är förenade med de olika ståndpunkterna. 3.

5 apr 2016 Pliktetik kan också kallas för regeletik. Det är en etiks teori som styrs av principer och regler. Du utgör en handling utifrån dina plikter. En plikt är 

Vad  3 maj 2015 Motsatsen till pliktetik är konsekvensetik där själva handlingens värde avgörs av de följder handlingen får, jämfört med om alternativa  Vad är lycka? 14.

Problemet är att kvinnan är medvetslös och att hennes make förbjuder Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och ”stå för” sitt val.