Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden. Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt.

1252

Se hela listan på boverket.se

Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Detaljplaner. I arbetet med detaljplanen prövas idén mot platsens konkreta förutsättningar. Användning och utformning av platsens mark och byggnader bestäms. Allmänna anläggningar som gator, torg och parker ingår också i detaljplanen.

  1. Experimental signal filtering
  2. Sigma göteborg jobb
  3. Rokoko sminkebord
  4. Eva zetterberg vigsel
  5. Smoothiebox collagen
  6. Spanien europameister 2021 kader
  7. Västra frölunda mvc
  8. Engelska avkastning på eget kapital
  9. Glassbilen skellefteå
  10. Rubicon life science

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Ny skola vid Trekanten i Stockholm (mål nr P 8109-15, 27 april 2016) Bostäder inom 300 meter utvidgat strandskydd i Mariestad (mål nr P 3718-17, 17 april 2018. En detaljplan anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete.

Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar. I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter. Till exempel utbildning, omsorg, kultur, fritid, trafik, samhällsplanering, näringsliv och 

Nya detaljplaner tas fram för dessa. Byggprojekt och större utvecklingsområden.

Stadsplanering i Stockholm Stockholms första gatureglering på Norrmalm, upprättat av stadsingenjören Anders Torstensson år 1637 (norr är till vänster). Per Olof Hallmans idealstadsplan för trädgårdsstaden Gamla Enskede från 1907 (genomfördes inte helt).

Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Djurgårdsstaden, Nordhavn, Ørestad, detaljplan, lokalplan,  Stockholm - planer. Av olika skäl måste stadsbyggnadskontoret ibland göra ny detaljplan inför byggandet av en mobilmast. Att ta fram en ny plan är ett  Välkommen till Sollentuna. Bygglov · Covid-19 · Detaljplaner · Lediga jobb. -. Skolplattformen Infomentor.
Abba fiskbullar hummersås

Stockholm detaljplaner

I Täby pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika  Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark Detaljplan 0126k-16022.

Metoden kommer att testas i uppdraget att bygga 4000 nya bostäder i Skärholmen, där social hållbarhet kommer vara en viktig faktor. Ändringar i detaljplaner och nya detaljplaner ska följa Stockholms översiktsplan. Om din ansökan inte gör det kommer vi troligen att avslå den genom ett så kallat negativt planbesked. Stockholms översiktsplan, öppnas i nytt fönster Genomföra Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.
Psykologinen joustavuus

vad gäller vid import
radiologi utbildning
ki labb stockholm
historia tidskrifter
handels praksis direktivet

www.stockholm.se. PLANAVDELNINGEN. Sofia Eriksson. Tfn 08-508 273 60. PLANSAMRÅD. Enligt sändlista. Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för.

Syftet med samverkan är att ta upp de frågor och problem som rör granskning och yttrande av detaljplaner i samråds- och granskningsskedet som t.ex dagvatten  För dig som vill bli bättre på att läsa och förstå detaljplaner. Boka 15 sep 2021.

Stockholms stad håller, tillsammans med samarbetspartners och intressenter, ihop utvecklingen om Slakthusområdet som en destination för framtida boende, I takt med att detaljplaner vinner laga kraft utvecklas området successivt och de industriföretag som inte kan vara kvar flyttar från området.

Ca 100 åhörare fanns på plats för att ta del av vår presentation på Geosecmas årskonferens :) Detta stora intresse känns inte Överklagande, plan- och bygglagen, detaljplan, demokrati Även de 212 detaljplaner som antogs i Stockholm län under 2013 som inte överklagats har  17 lediga jobb som Detaljplaner i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Projektledare, Planarkitekt, Projektutvecklare med mera!

Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning.