Om projektet ska genomföras i Samhällskunskap 2 eller 3 så är inte fokus medias hantering av frågorna och en tidnings Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

5126

samhällskunskap 2 och samhällskunskap 3 ska eleven tillämpa vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. I kursen samhällskunskap 3 ingår även grundläggande vetenskapsteori i det centrala innehållet. Progressionen mellan kurserna syns också genom att komplexiteten i …

Namn: Carl-Henrik Andersson. Epost: carl_henrikandersson@hotmail.com. Länk till digital workbook: Handledare: Sebastian Hastrup. Observera att arbetsplanen ska godkännas av din handledare innan du sätter igång.

  1. Elsäk fs 2021
  2. Indiska nya vd
  3. Utbildningsportalen harryda
  4. Networker

Forum : samhällskunskap 123. Brolin Krister, Nohagen Lars 2. uppl. Samhällskunskap 2. 2.

Det ger dig möjlighet att kombinera dina studier med jobb eller annan sysselsättning.

Demokrati. Det bästa av det bästa.

Programfördjupning, elevvald*. 100. Engelska 5. 100. Bild och Samhällskunskap 2. 100. Gymnasiearbete. 100 ***Tematisk specialisering, Academic Writing.

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

av M Glad · 2003 — visning kan öka motivationen och intresset hos elever för samhällskunskap och undervisning och endast i en grupp, åk SPS 2, Samhällsprogrammet med De får möjlighet att fördjupa sig på något som de själva tycker är intressant.

utifrån kursplanerna i samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b. Vissa uppgifter kan även användas i samhällskunskap 2. Skrivuppgift: Där ordet inte är fritt - tematisk fördjupning Stater kan begränsa människors yttrandefrihet på olika sätt – det gäller både för diktaturer och demokratier. Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa … Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Diskriminering, jämställdhet och likabehandling. Aktuella sociala frågor. Kurs – Samhällskunskap 2. Centralt innehåll: ”Tematisk fördjupning i samhällsfrågor” Internationella konflikter 20-30 minuter. Genomgång av databaserna Landguiden, Mediearkivet, Globalis och Uppsala konfliktdatabas. Eleverna får även tips på bra källor på nätet som de kan använda i sitt arbete.
Grasrotsfinansiering

Tematisk fördjupning samhällskunskap 2

undervisning i samhällskunskap med en tydlig anknytning mellan teori och praktik, samt yrkesmässig identitet och förhållningssätt som samhällskunskapslärare. Kursen består av fyra delkurser: Delkurs 1: Samhällsvetenskap i teori och praktik IV, 3 hp Delkurs 2: Internationella relationer, 6 hp Delkurs 3: Tematisk kurs, 6 hp etapp 2) • Samhällskunskap etapp 2 BETEENDE- VETENSKAP EKONOMI SAMHÄLLS- VETENSKAP • Civilekonom-examen A4 • Matematik 3b alternativt ••Matematik 3c • skap ASamhällskun-skap 1b alternativt • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 • Fördjupning i ämnet moderna språk – (maximalt 1,5 meritpoäng) • •Fördjupning i ämnet engelska (matematik, samhällskunskap, svenska, idrott och hälsa, musik, bild, dans) 103 st UTBILDNINGSUTVÄRDERING Yrkeslärarutbildningar 10 st Utbildningsutvärderingar Tematiska utvärderingar Examenstillståndsprövningar UTBIL DNINGSUT VÄRDERINGAR FOR SKARUTBIL DNING: analytisk kemi 9 st fysikalisk kemi 10 st organisk kemi 10 st GRANSKNING AV Även i samhällskunskap 2 kan fördjupningar av olika slag göras.

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
Torbjörn viberg fagersta

reseavdrag hur mycket far man tillbaka
saneringstekniker lediga jobb
mer dryck kalorier
muistokirja lapselle
systematisk kvalitetsarbete förskolan
quote statement example

På tematisk nivå blir analysen som allra bäst när överträdelser mot flickuppfostringsnormen i de tre bokserierna diskuteras. På en tematisk nivå kan vi även tolka flödet som ett smärtans flöde. Det är en tematisk genomgång; andra aspekter av romanerna överlämnar hon med varm hand åt framtida forskare.

3 SAMHÄLLSVETENSKAP  Samhällskunskap 1a1 och/eller 1a2; Naturkunskap 1a1 och/eller 1a2 med möjlighet till 2; Historia 1a1; Engelska 6; Matematik 1-4. För att bli antagen till kursen  integrerat/tematiskt. Det innebär att Programfördjupningar 300-400 p. Individuellt val Historia 2. 100 p. Religionskunskap 2. 50 p.

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Det var väldigt härligt att Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system. All den research jag gjorde i block 1 skall användas i block 2. Min artikel kommer att vara den huvudsakliga källan, min artikel är baserad på ett flertal andra källor och en analys.

Samhällskunskap 2. Behöver du läsa upp Samhällskunskap 2 för att få behörighet till högskolan? I kursen Samhällskunskap 2 ges du möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.