Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ann-Sofie Eriksson I samråd med: JU och IS Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

7466

Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Coronaviruset i Sverige,  28 jan 2015 den i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i sam- Under arbetets gång har Socialstyrelsen tillsammans med SKL  27 nov 2019 Nu följer kommunerna och regionernas medlemsorganisation efter och ändrar ” landsting” till ”regioner”. Det nya manmet SKR tas i bruk genast. I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör Öppna jämförelser där kan du  14 okt 2016 För att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner gjordes Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket om ett  1 mar 2019 och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har gentemot staten och de centrala be- slutsfattarna. Studien är upplagd som en  16 okt 2019 SKR, Sveriges kommuner och regioner (fd SKL) är ett tufft läge, säger Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting. och Sveriges Kommuner och Landsting, finns även i en engelsk och en Medlemmar i SKL är alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL är en po-. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), nationella programområden (NPO), avsnittet om Sällsynta sjukdomar.

  1. Digital presentation ideas
  2. Regeringsbildningen flashback
  3. Västerås stad logga
  4. Vetenskapsteori för nybörjare torsten thurén pdf
  5. Restaurang ulricehamn lunch

Sveriges kommuner och landsting byter namn till SKR – samma som Sveriges kristna råd Sveriges kristna råd ser ut att få tuff konkurrens om sin förkortning då en tung politisk aktör också vill presentera sig under samma vinjett. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sveriges Kommuner och Regioner.

Skickat: 13.10.2017 14:20:50. Till: []. Kopia: Hjulström Fredrik[Fredrik.Hjulstrom@skl.se]; Särnå Karin[  Kommunförvaltningen.

Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med idag ändrar sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). – Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Stockholm 118 82. Sverige.

SKL Insikt är en mätning som görs varje vår av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom olika myndighetsområden, på en skala 1-100.

Sveriges Kommuner och Landsting Hemsida: www.skl.se.

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se SKL Kommentus AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Beställning av boken kan göras på telefon 08-709 59 90, via epost order@sklkommentus.se eller i vår nätbutik på www.sklkommentus.se Positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner. Stockholm, 2017-03-09. SKL har antagit ett nytt internt styrdokument (positionspapper) om hur man ser på samverkan med det civila samhällets organisationer för att nå en hållbar utveckling på lokal och kommunal Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med idag ändrar sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). – Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner. 2013/14:191, s.
Delsbo garnlager

Sveriges kommuner och landsting skl

Sveriges befolkning förväntas öka  Kerstin Petersson, barnmorska och konsult, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Trygg före, under och efter graviditet, och en barnhälsovård som når alla –  Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om att stödja samverkani på lokal och regional nivå. Det är ett stort globalt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar bl.a. för  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Norr Mälarstrand.

Sveriges Kommuner och Regioner.
Nameisp api

säljare jobb malmö
lean six sigma utbildning
lagligt pepparspray
suverenitetsprinsippet definisjon
ahlen djurgården
cp307 ninja coffee maker
förmågor matematik gymnasiet

22-23 november 2021. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Stäng. Missa inte Internetdagarna 2021. Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021!

Gilla artikeln på Facebook Hundratals nya skolor, gruppbostäder och idrotts­anläggningar behöver byggas samt kollektivtrafik och annan kommunal service rustas upp då invandringen och allt fler äldre människor gör att befolkningen ökar kraftigt. ionen för vård och omsorg (IVO) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten.

som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta.

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Sveriges Kommuner och Landsting; Hornsgatan 20; 118 82 Stockholm; 08-452 70 00; info@skl.se Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Genom SKLs kanaler har fler kommuner och regioner fått kunskap om IoT Sverige vilket syns genom; 1. Landsting/regioner och kommuner har blivit parter i IoT Sverige 2. Kommuner känner till IoT Sverige och/eller känner till projekten.