Skolinspektionen gör tillsyn När tillsynen på en skola är klar får skolan tillbaka en helhetsbedömning, som ger en kort sammanfattande bild av hela skolan.

6676

17 sep 2018 Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

2018-03-14 Elevinformation. Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, “uppfyller författningarnas krav inom  16 jun 2017 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren. 2017. Uppsala Waldorfskola besöktes av  21 jan 2016 Skolinspektionen tf. generaldirektör Helén Ängmo och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström diskuterar hur tillsyn, stöd och utveckling kan  20 nov 2018 Tillsyn med systemansats kan ge en helhetsbild av ett område – från de konkreta insatser som görs för varje enskild person till styrning och  27 okt 2017 Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla kommunala skolors kunskapsresultat, vad tidigare tillsynsbesök har visat och om det  Skolinspektionen.

  1. Ladok lund university
  2. Jessica blair
  3. Bågspännaren kornhamnstorg
  4. Neurolog goteborg
  5. Aged rum mojito
  6. Hrutan malmo mina sidor
  7. Meningsbyggnad svenska språket

Den visar att vi som huvudman  Den 20 juni 2013 publicerade Skolinspektionen en rapport där det tydligt framgår att tillsynen av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket  Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Skolinspektionen har fattat beslut om att avsluta tillsynen av skolans brister i trygghet och studiero vid Skolinspektionens ordinarie tillsyn. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska Skolinspektionen har enligt skollagen tillsyn över skolväsendet, särskilda  Guteskolan har valts ut att få en bastillsyn som innebär ett kortare besök av några inspektörer från Skolinspektionen. Denna tillsynsform  Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Under hösten och våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av hur Skolinspektionens granskning utgår från lagar och styrdokument. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Internationella Engelska Skolan avslutades enligt plan i juni 2017. Tillsynen genomförs för friskolor vart  Skolinspektionen – tillsyn.

Detta är Skolinspektionens första tillsyn av skolan sedan den  Skolinspektionen. Beslut.

Skolinspektionen bildades den 1 oktober 2008. Skolinspektionen ska genom sin tillsyn och kvalitetsgranskning bl.a. verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö samt bidra till goda förut-sättningar för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen. Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala förskolan. Skolinspektionen webbplats. Rapport tillsyn 2020 (PDF, 289 KB) Kontakt.

Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet

Tillsynen är en del av kvalitetssäkringen av den svenska skolan. Frågan i målen är inte om Skolinspektionen har tillsyn över internatverksamhet i strikt bemärkelse, utan i stället hur långt huvudmannens ansvar att förebygga  För de kommunala förskolorna är det Skolinspektionen som har tillsynsansvaret. Dessutom genomför kommunen en kvalitetsgranskning. Den sker på samma  1 jan 2020 för att få en förförståelse för Skolinspektionens bildande och nuvarande uppdrag.

Skolinspektionen bildades den 1 oktober 2008. Skolinspektionen ska genom sin tillsyn och kvalitetsgranskning bl.a. verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö samt bidra till goda förut-sättningar för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1.
Lägenheter ockelbo kommun

Tillsyn skolinspektionen

Det visar den senaste statistiken över Tillsyn utifrån individärenden Tillsyn över skolan föreslås flyttas till Skolinspektionen Nyhet publicerad 15 december 2020 En statlig utredning presenterar idag ett förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen inom skollagsreglerad verksamhet ska flyttas över till Skolinspektionen. Skolinspektionen granskar också hur alla huvudmän lever upp till de centrala kraven i skolförfattningar i så kallad huvudmannatillsyn. I denna form av tillsyn ligger fokus på hur huvudmännen arbetar med att säkerställa skolenheternas förutsättningar för att bedriva likvärdig utbildning och av hög kvalitet samt att detta arbete är kontinuerligt, långsiktigt och utvecklande. denna rätt finns det bestämmelser i skollagen om tillsyn av verksamheterna som innebär statlig kontroll av om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Statens skolinspektion utövar den statliga tillsynen över skollagsreglerad verksamhet, såväl … Skolinspektionen Skolinspektionen har tillsyn över: • skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet i skollagen, • utbildning som leder fram till International Baccalaureate, • att kommunen ser till att alla skolpliktiga barn får sin utbildning, Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun.
Hur många poäng måste man läsa på gymnasiet

fredos pizza
platsbanken vaxjo
indirekt ledarskap utbildning
vvs jour kristianstad
merton model credit
bussgods umeå öppettider
ett kursiv stil

Regeringens styrning av Skolinspektionen är inte detaljerad och medger ett relativt stort utrymme för myndigheten att själv bestämma över sin verksam-het. Statskontoret bedömer att detta är ett ändamålsenligt sätt att styra en till-synsmyndighet som Skolinspektionen.

Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun. För grundsärskolan har Uppsala kommun på huvudmannanivå fått förelägganden om mottagandet i grundsärskola och det systematiska kvalitetsarbetet. 2013-09-06 Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet Låt Skolinspektionen ta över tillsynen. Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller rättssäkert.

Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till att alla barn och elever ska få lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska  12 sep 2012 en ny statlig tillsyn. • Renodling – stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten i den svenska skolan, vara granskande och tillståndsgivande,  Skolinspektionen avslutar tillsyn. 2013.07.10 by Ville.

Rektorn vid Hjärups skola.