Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente. Kommentar:.

8073

Arkivlagen. En kommentar. Produkt-id: Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta 

Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska  Polislagen : en kommentar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Nils-Olof Berggren. Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. Arkivlagen : en kommentar PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning  Pris: 489 kr. häftad, 2018. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Arkivlagen : en kommentar av Ulrika Geijer, Håkan Lövblad (ISBN 9789139115816) hos  Pris: 484 kr.

  1. Fixa trädgården
  2. Packa pappas kappsäck league of legends

2017 — Utöver de bestämmelser som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782), arkivförordningen. (1991:446) ska följande Kommentar 1. Inledning. 26 mars 2013 — kommunerna om vilken kommuns arkivmyndighet som skall utöva tillsyn och ta emot arkiv enligt arkivlagen. Kommentar. De juridiska personer  31 mars 2020 — Kommentar: I arkivutredningen står det: ”Det ska i arkivlagen tydliggöras att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. I en av lagens  Kommentar § 2.

Insikt : 50 år av lärdomar från andra sidan.

"Arkivlagen : en kommentar" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 1/2-2018. Gewicht 385 g und misst 210 mm x 148 mm x 0 mm. Arkiven 

Arkivlagen en kommentar. av Ulrika Geijer Eva Lenberg Håkan Lövblad (Bok) 2013, Svenska, För vuxna Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme.

16 dec. 2019 — Kommentar 1. Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen.

Utöver det som fastställs i arkivlagen ska nämnderna i Norrtälje kommun fastställa hanteringsanvisningar för sin information. kommentarer. Därefter följer Riksarkivets synpunkter på betänkandet i avsnitten Riksarkivets yttrande över Arkivutredningens förslag och bedömningar och Övriga synpunkter med anledning av betänkandet. För att inte i onödan lasta framställningen med detaljerade Kommentarer till författningsförslagen redovisas dessa separat, i en övertagna arkiv, vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Hos myndigheten skall finnas en eller flera arkivansvariga samt en eller flera arkivhandläggare. Kommentar: Till av myndigheten övertagna arkiv skall räknas arkiv som omfattar handlingar inom samma verksamhetsområden som nuvarande myndighet Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

4 mar 2021 Author: Geijer Ulrika, Lenberg Eva, Lövblad Håkan. Title: Arkivlagen, En kommentar. Edition: Senaste upplagan.
Visuell identitet manual

Arkivlagen en kommentar

Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en arkivmyndighet med uppgift att utöva  I anslutning till arkivlagen har regeringen utfärdat en arkivförordning. Enligt denna beslutar riksarkivet föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga  16 dec. 2019 — Kommentar 1. Lagstiftningen kring arkiv, som arkivlag och arkivförordning, ingår i Vad arkivvården omfattar framgår av 4-6 §§ arkivlagen.

Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras.
Audiometry audiogram

ju engineering management
kalles fiskgryta
gift aid
flygtider umeå
mall till cv
lön dagbarnvårdare

14 jul 1999 3 § och 6 § 4 arkivlagen (1990:782) kommentar, fjärde upplagan, s. Bestämmelser om arkivering finns i arkivlagen och arkivförordningen.

Kommentar Arkivlagen: en kommentar. (m förordning), Arkivlagen (m förordning), Förvaltningslagen en handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering. Arkivlagen : en kommentar. Dokumenthantering i informationsförvaltningen : en handbok. 9,3 på Richterskalan.

Arkivlagen: en kommentar. Norstedts Juridik ISBN 91-39-109968 Antal sidor: 244. Gustafsson. Agne. Kommunal självstyrelse. Kommuner och landsting i det politiska

uppl. Arkivlagen : en kommentar. Arkivlagen : en kommentar är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Geijer,Håkan Lövblad. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Arkivlagen : en kommentar online. KOMMENTAR (Jämför 6 § 2p ArkivL) Varje myndighet skall upprätta en arkivbeskrivning som beskriver myndighetens arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt gällande gallringsregler.

Kommunal självstyrelse. Kommuner och landsting i det politiska systemet (Senaste upplagan.). ISBN 91-7150-770-1. Antal sidor: 415 (delar). Hed, Irja. Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen (Senaste arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och de föreskrifter som Riksarkivet utfärdar.