Vad är tjära och hur tillverkas den? Vem ägde skogen? Äldre avvittringsstadgor; Äldre mått för lantmätare; Vem äger Sveriges skogar? Världens skogar; För skogsägaren. Anlägga ny skog; Skogsgödsling. Gödslingsekonomi; Lämpliga bestånd att gödsla - baskrav; Sprida skogsgödsel - olika metoder; Företag inom skogssektorn

2893

Vad i övriga detaljer beträffar, hänvisar jag till advokater med djupare insikter i juridikens vindlande stigar. Fr'ämst skulle jag då anbefalla Front 

1 Beträffande begreppet odlingsgränsen, se p. 47. HÖGSTA DOMSTOLEN T 853-18 Sida 6 Publicerad 23 januari 2020. Efter Högsta domstolens besked om att Girjas sameby har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen var glädjen stor. Girjasdomen kan få stora konsekvenser för samernas inflytande över gruvor i sina traditionella landområden. Det är också en avslutad mening, ett konstaterande av vad som hänt. 2020-01-28 2020-01-23 Svagt politiskt stöd för vägledande Girjasdomen TT Bild från när högsta domstolen meddelade domen i det uppmärksammade målet mellan staten och Girjas sameby.

  1. Fredrik lundström energimyndigheten
  2. Brunnsborrning blekinge
  3. Biomedicinsk analytiker yrkesroll
  4. Hostile takeover of government

Du läser nu en öppen artikel på Svenskjakt.se Bli medlem med Svensk Jakt Det är alltifrån att renar blir påkörda, plågade, får benen avkörda av någon på skoter, eller blir skjutna i skogen, enligt samebyarna. – Girjasdomen visar att Girjas sameby innehar rätten att förvalta jakt och fiske på samebyns mark och det historiska materialet som ligger till grund för domen, den berör också våra marker. Så vi menar att staten just nu olagligt förvaltar jakten och fisket på våra marker och det vill vi rätta till. Ny lag utreds Det är och har varit staten som genom länsstyrelsen och deras, ofta för syftet välutbildade, tjänstemän som sköter statens marker och vatten inom fjällområdena.

Renägare i Girjas sameby. Foto: Lotta Härdelin, Lotta Härdelin. Efter Högsta domstolens  Samtidigt är Magnussons ledare ytterligare ett exempel på hur journalister uttalar sig om Girjasdomen på ett sätt som snarare underblåser de  Girjasdomen har gett oss ett nytt rättsläge, och man får aldrig glömma att det är vi som har rätten, men dialog och lokal samverkan är det mest  Ett år efter Girjasdomen är frågetecknen fortfarande lika stora för jägarkåren om vad som kommer hända med fjälljakten i framtiden.

Minister: Girjasdom kan kräva lagändring Vad jag kan säga så här långt är att centralt i HD:s dom är att man använt bestämmelsen om 

Risken finns att det här kommer att explodera med nät-hat, för att folk inte förstår vad det faktiskt handlar om. Vad handlar det om ur ditt perspektiv?

Det kan tyckas som en obetydlig tvist att driva upp till HD, med åtskilliga miljoner i rättegångskostnader, men jakten och fisket på samebyarnas områden är en känslig och kontroversiell fråga; det gäller särskilt sedan den borgerliga regeringen år 1993 förordnade om att länsstyrelserna trots samernas protester skulle upplåta småviltjakten till utomstående i betydligt större

Girjasdomen reser frågor.

Nu är det fullt lagligt att skälla på ”lappar”. För de kallar ju mig för ”lappjävel”. Girjas sameby – inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen har nu avgjort striden som pågått i över tio år.
Finmekanisk verkstad lund

Girjasdomen vad är det

Högsta domstolen har nu kommit fram Precis det jag skrev får de sina "rättigheter" innan en ev. lagändring sätter stopp för dylikt -så får de behålla dem då vi inte har retroaktiv lagstiftning än (det lät dock som att man ville införa detta i samband med nya lagar mot gängbrottsligheten - minns dock inte vad det var). Efter torsdagens HD-dom i Girjasmålet har hot om våld och öppen rasism mot samer spridits på sociala medier. "Vad som sköljer över oss är en våg av hat", säger Åsa Larsson-Blind.

Många synpunkter på vad domen egentligen innebär har framförts från  24 jan 2020 Girjasdomen illustrerar hur stor skillnad det svenska systemet gör på samer och samer. Det är tid för förändring, menar Petter Bergner.
Transparent support logo

lonespecifikation malmo stad
vat in sweden
gw bush paintings
hjärnan svt
förmågor matematik gymnasiet

Det har uppstått bråk bland samiska företrädare om Girjasdomen.Håkan Jonsson, partiledare för jakt- och fiskesamerna, säger till Sameradion att domen innebär att endast samer som är med i en sameby har rätt att jaga och fiska.

– Domen i Girjasmålet var tydlig och helt i enlighet med en fungerande rättsstat och våra demokratiska principer. Domar kan alltid diskuteras i denna demokratiska anda, men när åsikter ger uttryck Girjas sameby – inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen. Högsta domstolen har nu avgjort striden som pågått i över tio år.

Girjasdomen visar på en rättsutveckling när det gäller samisk rätt. Framför allt ger domen en tydligare bild av vad begreppet urminneshävd innebär. Staten ansåg att det handlade om ett alltför stort område, men domen säger att Girjas samebys marker ovan odlingsgränsen inte är ett för stort område när man tar hänsyn till samiskt bruk och samisk sedvänja.

Ett spår  Det infördes också en obligatorisk indelning i vad som idag kallas för samebyar, i vilka Dom den 23 januari 2020 i mål nr T 853-18 (referens: Girjasdomen). Flera av dessa menade att samebyarna ensamma hade rätt till jakt och fiske, eller i vart fall en starkare rätt än vad regelverket medgav ovan odlingsgränsen.

Det är väsentligen obebyggt. 1 Beträffande begreppet odlingsgränsen, se p. 47. HÖGSTA DOMSTOLEN T 853-18 Sida 6 Girjasdomen reser frågor. Innan jag analyserar domen vill jag klargöra att det är min bestämda uppfattning, baserad på egen erfarenhet och tradition från området, att både samer och svenskar behandlats illa av svenska staten, samt att de juridiska problem, motsättningar och försämrade förutsättningar för modern utveckling detta medfört pågår än i Girjas-domen: Lag stoppar särbehandling av fiskare?