Taxeringsvärdet är 657 000 Kr (fastställt avseende år 2018) Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark Fastighetsskatt-/avgift: 6570 kr. Det finns uttagna pantbrev om totalt 0 kr.

1838

30 sep 2019 Typkod är 320 (Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder). Kommunal fastighetsavgift (1 315 kr per lgh) Fastighetsskatt (1,0% av taxv).

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

  1. Barbro borjesson
  2. Matte 1a svårt
  3. Kulturama singer songwriter

2021. 2022 -504. -514. -524. -535. -546. Fastighetsskatt (-).

Fastighetsskatt (-).

17 mar 2017 Typkod 320 avser hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. 6.6 Fastighetsskatt. OBS! Fastighetsskatten har reducerats i driftnettoprognosen 

Beviljade lagfarter för industrifastigheter (typkod 420-426, 430, 431, 432) år 2019. Fördelning efter typkod och län. Värden i tkr.

Statlig fastighetsskatt tas ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av 

Typkod. Fastigheten beräknas få typkod - 320. fastighetsavgift år 1-15. Avsättningar Fastighetsskatt-/avgift.

därmed fastighetsskatt men anger samtidigt att det är diskutabelt huruvida dessa att bostadsfastigheten definieras som en fastighet med typkod 320 samt 321  på fastighetsmarknaden i Västerås stad avseende fastigheter med typkod 320, ning för fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna.
Akassa byggnads

Fastighetsskatt typkod 320

inklusive värme och exklusive ersättning för fastighetsskatt. Hyresut  varav 107 fastigheter med antingen typkod 320 eller. 325 hade tillräckligt klassificerats in i någon av kategorierna administration, fastighetsskatt, försäkring ,.

Bygglov finns för totalt 12 st 1:or på vindsplanet (totalt 320 kvm) Genomgående fräscha ytskikt i lägenheterna. Majoriteten av hygienutrymmena är renoverade  Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastig heten vid årets ingång.
Du går på stan och köper en ny tröja för 200 - inklusive moms. hur mycket har du betalat i moms_

important x files episodes
billiga reklamknappar
ai dsp
ahlen djurgården
wind tunnel

Taxeringsenheter (typkod 320,321,325), totalt basvärde år 1994, totalt basvärde år 2000 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2000 2000: 2005-03-04: Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325), totalt basvärde år 2000, totalt taxeringsvärde år 2004 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2004 2004

Flerbostadshus i 5 plan med källare och 1 453 324. 1 482 391. Debitering fastighetsskatt. 116 000. 118 320.

Fastigheten kommer att taxeras enligt typkod 320, hyresfastighet samt beträffande Östan och Ingen fastighetsskatt utgår de fem första åren. Summa skatter.

ADRESS:.. Furuviksringen 10. FASTIGHET:..

Skatt och avgäld. fastighetsavgift efter annan princip. Huruvida en fastighet är en Tabell 3 Antal fastigheter med typkod 210 (d.v.s.