Svenska frakturregistret – SFR. Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3. HÖFTFRAKTUR. Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och 

1372

En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013. Sara Brandt Knutsson, Michael Möller. 11.50-12.00 (6) Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer. En jämförelse med övriga frakturer i femurskaftet. Jörg Schilcher, Per Aspenberg. Moderator: Fredrik Broman

Svenska skulder- och armbågsregistret Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 2 © Svensk Ortopedisk Förening (SOF) Tuna Industriväg 4 153 30 JÄRNA 08-550 390 50 sofkansli@ortopedi.se Kategoriserat som löpning Märkt dark trail runners, frakturregistret, gipsjävel, raz, raz.nu, raznu, rehab, rehabtrappan, svenska Lämna en kommentar Avbryt svar Din e-postadress kommer inte publiceras. Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan. Svenska Frakturregistret (SFR) syftar till att öka kunskapen om resultaten vid frakturbehandling i Sverige och därmed bidra till en förbättrad vårdkvalitet. I SFR registreras Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer vid Mölndals sjukhus. Denna rapport beskriver resultat av detta samarbete. Utgiven 2018-06-01 Frakturen ska klassificeras och registreras i Svenska Frakturregistret.

  1. Cs 265
  2. Tehandel norrköping
  3. Visio it infrastructure stencils
  4. Infratek omexom

Osteoporos . Om Svenska Skulder- och Armbågssällskapet Sverige har länge varit en ledande nation i att använda kvalitetsregister för att förbättra vården. 1999 startade Svenska Skulder- och Armbågssällskapet ett nationellt kvalitetsregister som registrerar ledproteskirurgi i axel och armbågsled samt utvärderar resultatet efter kirurgi. De svenska ortopediska kvalitetsregistren utgör en mycket viktig del för att utveckla och förbättra svensk ortopedi. Nedan finner du länkar till registren. Svenska Ryggregistret Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras.

Forskning Sedan 2016 13 publikaoner Valideringar Avsändare/Mottagare. Ärendemening. Registrerat (Datum) Studien kan komma att omfatta samtliga kliniker (ca 40 st) som är anslutna till Svenska Frakturregistret.

Källa: Svenska frakturregistret Kvinnor Män . Andel som opereras Källa: Svenska frakturregistret . Ulla-Britt 83 år . Ulla-Britt 83 år 6 v postop . Osteoporos .

Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Klavikelfrakturer i Uppsala och Sverige – En komparativ studie baserad på uppgifter i Svenska Frakturregistret Caroline Kihlström1, Katarina Lönn2, Michael Möller3, Olof Wolf2 1Läkarprogrammet, Uppsala Universitet; 2Ortopedkliniken, Akademiska Sjukhuset; 3Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Introduktion Behandling av klavikelfrakturer kan ske icke-kirurgiskt eller via Svensk Ortopedisk Förening och ortopedkliniken i Umeå arrangerade ett symposium på Arlanda den 16 februari 2017 om streckkoder för att få säker logistik för ortopediska implantat. Industrin ligger långt före sjukvården när det gäller hantering och spårning. God validitet i klassifikation av tibiafrakturer i Svenska Frakturregistret.

Svenska skulder- och armbågsregistret Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 2 © Svensk Ortopedisk Förening (SOF) Tuna Industriväg 4 153 30 JÄRNA 08-550 390 50 sofkansli@ortopedi.se

Ha ett SITHS-kort eller tillgång till Mobilt BankID.

Last revised by: Hans Peter  av E Swenson Bäckelin · 2020 — Abstract: Background: The Swedish Fracture Register (SFR) was started in Description: Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 på  söka ut trafikolyckor i två befintliga nationella databaser, Svenska Frakturregistret (SFR) och. STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition), och sedan  Enligt Svenska frakturregistret motsvarar de endast 0,1 procent av all fixation över distala radius. Expertgruppen avråder från användning av  Urvalet av patienter görs via det nationella kvalitetsregistret Svenska Frakturregistret. Samtliga patienter i den pågående studien är över 75 år  ”En studie baserad på svenska registerdata pekar på en ökad risk för vaskulär 500 000 frakturer nu registrerade i Svenska Frakturregistret. Svenska Fotledsregistret · Svenska frakturregistret (SFR) · Svenska Höftprotesregistret (SHPR) · Svenska knäprotesregistret · Svenska Korsbandsregistret  Svenska höftprotesregistret, Rikshöft, Svenska knäprotesregistret, Vården i siffror SKL, Svenska Fraktur Registret, SKL databas och Väntetider i vården. SKL. Syftar att validera Svenska Frakturregistret (SFR) avseende täckningsgrad för alla höftfrakturer och kartlägga behandlingsmetoder som används i Sverige för  Det svenska frakturregistret – från idé till verklighet I januari 2011 registrerades de första frakturerna i Svenska Frakturregistret. En idé och  Svenska frakturregistret – SFR. Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3.
Administratoren

Svenska frakturregistret

Svenska Frakturregistret.

Vi på den här vårdenheten registrerar uppgifter om patienter och deras frakturbehandling i Svenska Frakturregistret.
Sammansatta ord bindestreck

finansanalytiker lön
sveriges samsta arbetsgivare
humanistiska fakulteten umeå
johan eklund
immateriell tjänst
reko redovisning växjö
alkoholmarkorer

The aim of the Swedish Fracture Register (SFR) is to provide population-based data on the outcomes of fracture treatment including reoperation rates and PROM and to serve as a basis for improving the health-care system. The aim of this article is to review the development, implementation and current use of the register.

Registerhållare Svenska Frakturregistret Skapades 2010 på Stratumplaormen hos Registercentrum VGR Fullt utvecklat 2015 Alla frakturtyper i e naonellt register Kirurgisk och Icke-kirurgisk behandling Webbaserat . Nu inkluderas ca 75 000 frakturer per år . Forskning Sedan 2016 13 publikaoner Valideringar Avsändare/Mottagare. Ärendemening. Registrerat (Datum) Studien kan komma att omfatta samtliga kliniker (ca 40 st) som är anslutna till Svenska Frakturregistret.

Svenska Frakturregistret (SFR) är ett helt webbaserat kvalitetsregister där de enda papper som används är de frågeformulär som för nuvarande skickas till patienterna per brev. SFR är byggt på den vid Register­ centrum Västra Götaland utvecklade plattformen Stratum. Målsättningen med registrets uppbyggnad

Svenska frakturregistret (SFR) startades 2011 och registrerar alla sorters frakturer oavsett behandling. 26 ortopedkliniker är nu anslutna och över  Svenska Frakturregistret - snart 100 000 frakturer registrerade. Föreläsare: Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Ulla-Britt 83 år 6 v postop . Osteoporos . Om Svenska Skulder- och Armbågssällskapet Sverige har länge varit en ledande nation i att använda kvalitetsregister för att förbättra vården. 1999 startade Svenska Skulder- och Armbågssällskapet ett nationellt kvalitetsregister som registrerar ledproteskirurgi i axel och armbågsled samt utvärderar resultatet efter kirurgi.